Menü
Fonlar
Anasayfa
Portföy
Giriş
Yatırım Fonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Valör tarihi/saati nedir? Fon alıp satarken valör tarihi/saati neden önemlidir?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fon alıp satarken valör tarihine ve valör atlatma saatine dikkat etmek gerekir, bunu sebebi alış/satış gerçekleştirme fiyatının hangi günden geçerli olacağının belirlenmesidir.

Örneğin; A fonu için valör atlatma saati 13.30 (yarım işlem günlerinde 10.30) ise;
13.30’dan önce vermiş olduğunuz (yarım işlem günlerinde 10.30) alım/satım işleminde o gün kapanışındaki veya ertesi sabah TEFAŞ resmi site/uygulamasındaki değer esas alınır.
13.30’dan sonra vermiş olduğunuz (yarım işlem günlerinde 10.30) alım/satım işleminde ertesi gün kapanışındaki veya iki gün sonraki sabah TEFAŞ resmi site/uygulamasındaki değer esas alınır.
Ancak dikkat edilmesi gereken diğer konu paranın hesaba geçiş zamanıdır. Paranın hesaba geçişi T+1 de olsa, T+2 de olsa, T+3’de olsa esas alınan fiyat yukarda verilen örnekteki gibidir. Bahse konun fon değeri fon portföyünde günlük olarak işlem görse de bu değişmemektedir.

Bazı fonların değeri sabahları banka uygulamamda -%100 (değer : 0) şeklinde gözüküyor? Bunun sebebi nedir?


Fon değeri henüz yansıtılmamıştır. Portföy yönetimine bağlı olarak bu değerin giriş zamanı değişkenlik göstermektedir.

Hangi fonlarda stopaj muafiyeti vardır?


23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3321 sayılı karar ile, 23.12.2020-31.03.2021 tarihlerinde satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borclanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında 'döviz' ifadesi gecen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır. Gerekli sistemsel altyapı tamamlanana kadar bu tarihler arasında alınan ilgili fonların satış işlemlerinden doğan stopajlar gün sonunda müşteri hesabına iade edilecektir.

Fon emrini verirken “alış/satış yoktur”, “fon bulunamamıştır” şeklinde ibareler ile karşılaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Bazı bankalar/aracı kurumlar mesai saatlerinde (09:30-17:00) alış/satışa izin vermektedir. Bu saatler arasında denediğinizde işlem yapabildiğinizi göreceksiniz. Yine aynı hata ile karşılaşırsanız 10-15 dakikalık aralıklarla denemeye devam edin, sorun halen çözülemiyorsa mutlaka müşteri hizmetlerine danışmanızda fayda olacaktır.
Bir diğer sorun “kota dolumu” olabilmektedir. Bu durumda fondan yatırımcı çıkışı ve buna bağlı pay adedi satılmadan maalesef alım yapamazsınız.

Fon alım esnasında çıkan "Kalanı İptal Et" ile "Kalanı Beklet/Tut" seçenekleri ne işe yarıyor?

Kalanı iptal et seçilirse o anda eşleşen fon adedini alır, eşleşmeyeni iptal eder. Eğer kalanı beklet seçeneği seçilirse fon alış saati bitene kadar eşleştirme denenir ve gün sonuna kadar eşleşen fon adedini alır, kalanı iptal eder. Yani kalanı beklet seçeneğini seçerseniz daha fazla adet fon alırsınız.

Fon Yönetim Ücreti Nasıl Tahsil Ediliyor?

Fonlar Yıllık Yönetim ücreti miktarı üzerinden günlük olarak yönetim ücreti tahsil eder fon yönetim ücreti fon fiyatı üzerinden kesilir ayrı olarak hesaptan kesilmez.
Örnek : ABC Fon Yıllık %2,9 Yıllık Yönetim Ücreti Uyguluyor Günlük Miktar İse %0,00795

Fonlarda Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Serbest Döviz fonlarından %23,5, Portföyünde devamlı olarak en az %80 BIST hissesi taşıyan fonlardan %0 (hisse senedi yoğun fonlar), Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i ile devamlı olarak BIST hissesi taşıyan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından %0 Bunun dışında kalan bütün fonlardan ise %10 stopaj kesintisi alınır. Stopaj kardan kesilir ve siz fonu satana kadar stopaj kesilmez gerçek kişiler için bu oan %10 tüzel kişiler için %0'dır

Örnek : Geçen ay ABC isimli fondan 100 TL'lik satın aldık. Bu ay fon değerlendi ve 110 TL oldu. Brüt kârımız 10 TL. %10 vergi kesilince 9 TL net kârımız oluyor.

Nitelikli yatırımcı kimdir/nedir?

Nitelikli yatırımcı,yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir..

Serbest Fon nedir?

Serbest Fon, nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiği, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan fon türüdür. Serbest Fonlar, Türkiye’de ve yurt dışında sadece SPK’nın “nitelikli yatırımcı” tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir. Diğer yatırım fonlarından farklı olarak piyasaların her iki yönde de sunacağı fırsatlardan istifade etme (long/short) esnekliğine sahiptir. Tezgahüstü türev işlemler yapabilir, risk yönetimi açısından belli kısıtlamalara tabiidir. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir.

 

Diğer bloglar