Menü
Fonlar
Anasayfa
Portföy
Giriş
Yatırım Fonu Nasıl Alınır? Devlet Garantisi Var Mıdır?

Yatırım Fonu Nasıl Alınır?

Yatırım fonunu isterseniz bankanızın mobil uygulamasından veya internet bankacılığından isterseniz de yatırım şirketleri aracılığı ile alabilirsiniz, arada hiç bir fark yoktur. Genel olarak yatırımcılar, kullandıkları bankaların mobil uygulamalarından fon alım - satımı yapmaktadır.


Bazı bankalarda fon alım esnasında çıkan "Kalanı İptal Et" ile "Kalanı Beklet/Tut" seçenekleri ne işe yarıyor?

Kalanı iptal et seçilirse o anda eşleşen fon adedini alır, eşleşmeyeni iptal eder. Eğer kalanı beklet seçeneği seçilirse fon alış saati bitene kadar eşleştirme denenir ve gün sonuna kadar eşleşen fon adedini alır, kalanı iptal eder. Yani kalanı beklet seçeneğini seçerseniz daha fazla adet fon alırsınız.

Yatırım Fonlarında Devlet Garantisi Var Mıdır? Riskleri Nelerdir?

Yatırım fonlarının yatırımcıya getirdiği riskler yapılan yatırımın zarar etmesi veya fon yönetiminin kötü olmasıdır. Yatırımcı bunu da bilinçli fon tercihi ile bertaraf edebilir.

Yatırımınızı yöneten şirket hakkındaki riskler ise:

Yatırım fonlarına ilişkin esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (Seri:VII No:10) ile düzenlenmiştir. Buna göre; yatırım fonlarının mal varlığı kurucuya ait değildir, teminat gösterilemez, rehin dilemez ve üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. Ayrıca kurucu, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yatırımcı haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından Sermaye Piyasası Kanunu'nca sorumludur. Yönetici ise fon portföyünü kanun, tebliğ ve fon iç tüzüğü hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. Fon portföyünde bulunan menkul kıymetler, resmi takas ve saklama kuruluşu olan Takasbank A.Ş. güvencesinde saklanmaktadır. Fonlara ait tüm hesap hareketleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimindedir. Ayrıca fonlar, bağımsız dış denetim firmalarınca denetlenmektedir. Yatırım Fonları yatırım yaptıkları (hisse senedi,tahvil,altın,bono vs ) varlık sınıflarının riskinin haricinde önemli bir risk içermezler. Fonların mal varlıkları kurucudan ayrıdır. Fon varlıkları TAKASBANK A.Ş. nezdinde saklanır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Bir başka ifade ile, fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

Diğer bloglar