Menü
Fonlar
Anasayfa
Portföy
Giriş

Birikim Hesaplama

Yatırılan Toplam Para
70.000 ₺
Yatırımın Gelecekteki Toplam Değeri
93.542,17 ₺
Yıllara Göre Dağılımı Listele
Yıl
Yatırılan Toplam Para
Kazanç
Yatırımın Gelecekteki Toplam Değeri
1
22.000
1.565,57 ₺
23.565,57 ₺
Önemli Bilgilendirme
Bu hesaplama aracında yer alan projeksiyonlar, kullanıcı tarafından belirlenen girdilere göre Finans Asistanı’nın algoritması kullanılarak elde edilebilecek olası sonuç aralıklarını yansıtır. Kullanıcının gelecekte bu kazançları elde edeceğinin herhangi bir garantisi yoktur. Yapılacak yatırımın ve ondan elde edilecek kazancın değeri zaman içinde artabileceği gibi aynı zamanda azalabilir Projeksiyonlar geçmiş verinin kullanılması ile oluşturulmuş olup hiçbir biçimde gelecekteki performansın en iyi tahminleyeni değildir. Burada amaçlanan karar alma sürecine destek vermek olup hiçbir biçimde bir yatırım garantisi söz konusu değildir. Bu hesaplama aracı kullanılarak elde edilecek bilgi, herhangi bir yatırım aracı için kişisel bir tavsiye niteliği taşımaz.
Bu hesaplama aracı, kullanıcıya, verdiği bilgiler neticesinde yapacağı yatırımın gelecekte alabileceği değerlere ilişkin örnekler vermek amacını gütmektedir. Yatırımın gerçekte alacağı değeri göstermez.
Aylık düzenli olarak yatırılacak tutarlar: Kullanıcının düzenli olarak yatıracağı tutarların ay sonlarında yapılacağı varsayılmıştır. Tutarların sabit olacağı ve artmayacağı varsayımı yapılmıştır.
Yıllık getiri oranı beklentisi: Bu hesaplama aracında kullanıcı, parasının elde etmesini beklediği yıllık getiriyi seçmektedir. Hesaplama aracının sunduğu yıllık getiri beklenti aralığı oldukça geniştir. Bu sayede kullanıcı farklı beklenti oranlarını deneyerek yatırımının alabileceği değerin getirideki değişime göre farklılaşmasını izleyebilir. Doğru veya yanlış bir getiri oranı yoktur. Çünkü yatırımın sonunda elde ettiğiniz getiriyi baştan bilmek mümkün değildir. Bu hesaplama aracı herhangi bir şeyi tahmin etmeye çalışmamaktadır. Amacı, farklı getiri oranlarının yatırımın nihai değerini nasıl etkilediğini göstermektir.
Gerçek getiriyi belirleyen faktörler:
  • Ne kadar süreliğine yatırım yapıldığı,
  • Ne kadar risk almaya istekliği olunduğu,
  • Seçilen yatırım araçları (örneğin hisse senetleri, tahviller vb)
Vergi: Bu hesaplama aracında yatırımın nihai değeri bulunurken, vergiler hesaba katılmamıştır.
Kesintiler: Bu hesaplama aracında yatırım araçları getirileri üzerinden yapılan kesintiler dikkate alınmamaktadır. Kesinti oranları yatırım aracına göre farklı değerler alabilmektedir.
Enflasyon etkisi: Yıllık beklenen getiri oranları ve sonuç tablosundaki değerler enflasyon düşülmeden verilmektedir. Tahmini değerler enflasyonu direkt olarak hesaba katmamaktadır. Ancak, enflasyonun yatırımlar üzerindeki etkisini düşünmek gerekli ve önemlidir. Örneğin, enflasyonun yıllık %10 düzeyinde gerçekleştiğini varsayalım. Kullanıcının da yıllık getiri beklentisi %18 olsun. Bu durumda, kullanıcının reel kazancı yaklaşık %8 olacaktır.