Menü
Fonlar
Anasayfa
Portföy
Giriş

Hedefli Yatırım Analizi

Önemli Bilgilendirme
Bu hesaplama aracında yer alan projeksiyonlar, kullanıcı tarafından belirlenen girdilere göre Finans Asistanı’nın algoritması kullanılarak elde edilebilecek olası sonuç aralıklarını yansıtır. Kullanıcının gelecekte bu kazançları elde edeceğinin herhangi bir garantisi yoktur. Yapılacak yatırımın ve ondan elde edilecek kazancın değeri zaman içinde artabileceği gibi aynı zamanda azalabilir Projeksiyonlar geçmiş verinin kullanılması ile oluşturulmuş olup hiçbir biçimde gelecekteki performansın en iyi tahminleyeni değildir. Burada amaçlanan karar alma sürecine destek vermek olup hiçbir biçimde bir yatırım garantisi söz konusu değildir. Bu hesaplama aracı kullanılarak elde edilecek bilgi, herhangi bir yatırım aracı için kişisel bir tavsiye niteliği taşımaz.
Aylık düzenli olarak yatırılacak tutarlar: Kullanıcının düzenli olarak yatıracağı tutarların ay sonlarında yapılacağı varsayılmıştır. Tutarların sabit olacağı ve artmayacağı varsayımı yapılmıştır.
Vergi: Bu hesaplama aracında yatırımın nihai değeri bulunurken, vergiler hesaba katılmamıştır.
Kesintiler: Bu hesaplama aracında yatırım araçları getirileri üzerinden yapılan kesintiler dikkate alınmamaktadır. Kesinti oranları yatırım aracına göre farklı değerler alabilmektedir.